fbpx

La Importància d’un Bon Aïllament Tèrmic

Passar fred és una sensació desagradable, però en els mesos en què el clima és més rigorós, és inevitable que al sortir al carrer patim els efectes de les temperatures més baixes. Ho sabem i, encara que sigui a contracor, ho acceptem, de la mateixa manera que ens resignem a la calor a l’estiu. El que segurament no és tan fàcil d’assumir és que passem un excés de fred o de calor a la nostra llar. Si ens passa això, és perquè el nostre habitatge, o bé no està bé calefaccionat, o, el més probable és que no es estigui suficientement ben aïllat. Això pot donar lloc a problemes de salut i a una innecessària despesa econòmica, a més de ser poc sostenible ambientalment . En aquest article t’expliquem la importància de l’aïllament tèrmic.

Què significa un bon aïllament tèrmic?


Aïllar un habitatge tèrmicament implica que hem millorat les seves prestacions per incrementar la seva resistència a la calor i al fred, i per aconseguir-ho hi ha una única fórmula que, a més, garanteix l’èxit: la incorporació de materials aïllants i una bona instal·lació dels mateixos. D’entrada, sembla fàcil de resoldre, però les estadístiques ens indiquen tot el contrari, fins al punt que la pràctica totalitat dels habitatges espanyols -en concret, un 99%- pateixen pèrdues innecessàries de calor arran del seu nefast aïllament tèrmic. I aquesta circumstància també repercuteix en la nostra economia domèstica, ja que per aconseguir la temperatura desitjada, a l’hivern cal posar la calefacció i, a l’estiu, l’aire condicionat. Conclusió: l’energia té un cost i el paguem cadascun dels nostres butxaques.

Avantatges de l’aïllament tèrmic


Fins ara ja hem esbossat un parell de bones avantatges per apostar per l’aïllament tèrmic, com són la millora del confort i el benestar per a les persones (és a dir, no passar fred ni calor) i la rebaixa de la factura energètica, en primer lloc, de l’usuari i, en segon lloc, de país (no cal gastar i / o importar tanta energia). Però no s’acaben aquí els motius per apostar per l’aïllament tèrmic:

  • Afegeix valor al seu habitatge en particular i, si viu en una comunitat, a l’edifici en general. Tenir un immoble ben aïllat des del punt de vista tèrmic és un aspecte a destacar, no només per l’avantatge intrínseca que comporta, sinó perquè és un valor afegit a l’habitatge.
  • Millora el rendiment de les instal·lacions tèrmiques. Un habitatge aïllat tèrmicament evita les pèrdues energètiques en les xarxes de distribució. Les instal·lacions de calefacció i / o aire condicionat hauran de treballar menys, de manera que seran més eficaços i, a el mateix temps, més longeves.
  • Manteniment zero. Un cop dut a terme l’aïllament pertinent, aquestes infraestructures no necessiten de manteniment i no és necessària cap altra inversió durant la vida útil de l’habitatge.
  • Eliminació de condensacions. Les humitats interiors, que solen comportar l’aparició de floridura, desapareixen a l’existir una temperatura més o menys constant dins de l’habitatge.
  • Millor aïllament acústic. Tot i que no és la mateixa missió que la de l’aïllament tèrmic, la seva aplicació també redunda positivament amb la reducció de soroll, sigui la procedència dels veïns i / o de l’exterior.
  • Disminució de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, sobretot C02. Aquests gasos els emeten les calderes de gas i els derivats del petroli i el carbó i, en menor mesura, l’energia elèctrica. Si rebaixem la factura energètica, automàticament reduïm el nombre d’emissions contaminants.


L’alumini com a aïllant tèrmic


Un dels sistemes més emprats per aconseguir l’aïllament tèrmic dels habitatges consisteix en la utilització del que es coneix com la fusteria metàl·lica i que en aquest cas correspon a l’aplicació de materials d’alumini en la confecció de portes i finestres, els llocs pels que amb més facilitat es poden escapar el fred i la calor.

A més de la seva efectivitat com a aïllant tèrmic, també té altres punts forts com són la seva fàcil neteja i manteniment, així com la seva elevada resistència a la corrosió i la perdurabilitat en el temps (l’alumini no s’esquerda ni s’infla i a més no requereix de pintura) .

Altres elements a destacar és la seva estètica, perfectament integrada, i amb una modernitat en els seus dissenys, que sempre la fan agradable als nostres ulls. Mai es veu vella ni desgastada, factor que la converteix en un destacable element de decoració.

Sabies que …?

  • Al voltant d’entre un 20 i un 25 per cent de les necessitats de calefacció a l’hivern vénen determinades per la calor que s’escapa per les finestres quan aquestes no estan ben aïllades.
  • La llum solar penetra molt millor a les finestres amb marcs d’alumini que en les altres. Aquesta circumstància es produeix perquè els d’alumini són uns marcs molt més prims i amb un perfil més net, i emmarca al vidre d’una manera més nítida.