l Español
 

 

 

 

|Finestres |Portes |Corredisses |Façanes |Verandes |Baranes |Mallorquines

Façanes

Els nostres murs cortina per a la realització de façanes han estat dissenyats específicament per respondre a les demandes de l'arquitectura contemporània. Disponibles amb ruptura o sense de pont tèrmic. Depenent de les seves necessitats, pot optar per un sistema de graella tradicional (amb totes les seves variants estètiques), vidriera estructural, tramat horitzontal o per la tecnologia punta de la façana composta modular que permet un muntatge extremadament ràpid en obra.

Sistema Nom Descripció
el sistema modular per a façanes
el sistema "emmarcat" per a murs cortina estructurals o amb plafons
mur cortina robust i segur